Privacy Policy

In onze praktijk is de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de wetAlgemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) van toepassing evenals het privacy reglement van het KNGF. De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Persoonsgevens van patiënten of cliënten worden verwerkt voor:
Het fysiotherapeutisch behandelproces (electronisch patiëntendossier)
Preventieve trainingen (abonnementen)
Financiële administratie (facturen en declaraties aan zorgverzekeraars)

Grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens:
Toestemming hiertoe van de betrokken persoon
Schriftelijke of mondelinge fysiotherapeutische behandelovereenkomst
Schriftelijke of mondelinge abonnement- en/of beweegprogramma overeenkomst
Wettelijke verplichtingen (conform de Wet op de Geneeskundige Behandelsovereenkomst (WGBO)

De persoonsgegevens die gevraagd kunnen worden zijn:

Voornaam en achternaam
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Geslacht
Geboortedatum
Gezondheidsgegevens
Medische gegevens
Privé-sociale gegevens
Verzekeringsgegevens
BSN
ID of paspoortnummer

Wij zullen uitsluitend informatie aan derden verstrekken na uw toestemming. Gegevensverstrekking zonder uw expliciete toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschijft.
Om uw persoonsgegevens te verwerken hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten met verschillende partijen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
de digitale medische dossiervoering (EPD)
de inzage in de actuele verzekeringsgegevens
patiënttevredenheidsonderzoek
verzorgen van digitale vragenlijsten
hetverwerken van declaraties of banktransacties

Persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU.

Bewaartermijn en rechten
De persoonsgegevens worden minimaal 15 jaar bewaard volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. U heeft altijd recht op inzage in, of vernietiging van uw dorssier. Alle personen die namens Fysiotherapie De Kwakel van uw gegevens kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Beveiliging
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen om u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De praktijk werkt volgens de NEN7510 norm voor informatiebeveiliging en er is binnen de praktijk een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen privacy policy
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring?
Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Fysiotherapie De Kwakel
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Vuurlijn 51
1424 NN De Kwakel
0297-269356