Claudicatio specialisatie

Peter Versteeg is aangesloten bij Claudicationet en daarme gespecialiseerd claudicatiotherapeut.

Verschillende verzekeringen, waaronder Zorg en Zekerheid, hebben een gunstiger declaratie regeling wanneer u zich met claudicatio klachten wendt tot een claudicatio
therapeut.